Widget HTML #1Hikmah Disyariatkannya, Rukun Puasa Ramadhan

Hikmah Disyariatkan Puasa

Hikmah Disyariatkannya Puasa

1. Puasa adalah wasilah untuk mengokohkan ketaqwaan kepada Allah

2. Puasa membuat orang merasakan nikmat dari Allah Ta’ala

3. Mendidik manusia dalam mengendalikan keinginan dan sabar dalam menahan diri

4. Puasa menahan laju godaan setan

5. Puasa menimbulkan rasa iba dan sayang kepada kaum miskin

6. Puasa membersihkan badan dari elemen-elemen yang tidak baik dan membuat badan sehat

Rukun Puasa

1. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa

2. Menepati rentang waktu puasa

Awal dan akhir bulan Ramadhan (bulan puasa)

Wajib menentukan awal bulan Ramadhan dengan ru’yatul hilal, bila hilal tidak terlihat maka bulan Sya’ban digenapkan menjadi 30 hari. Para ulama ijma akan hal ini, tidak ada khilaf di antara mereka.

Bersambung ...

Diringkas dari Mausu’ah Fiqhiyyah Duraris Saniyyah, Kitab Ash Shiyam, ensiklopedi fikih yang disusun dibawah bimbingan Syaikh Alwi bin Abdil Qadir As Segaf, di alamat: http://www.dorar.net/enc/feqhia/1690, dengan beberapa tambahan dari penyusun. Penyusun: Ustadz Yulian Purnama

Posting Komentar untuk " Hikmah Disyariatkannya, Rukun Puasa Ramadhan"

Yuk Jadi Orang Tua Asuh Santri Penghafal Al Qur’an